bungamati.nl

Wat is adopteren op afstand

Wij als Stichting Bungamati werken met het concept om ons te richten op een langere termijn relatie tussen het kind en de adoptieouders. Bij het adopteren op afstand wordt een kind voor een periode van 4 jaar financieel ondersteunt zodat hij/zij haar diploma kan behalen en zich kan richten op de toekomst. Voor een bedrag van 50,- per jaar of 5,- euro per maand kan in kind in Nepal een jaar naar school, iets wat deze kinderen heel graag willen maar slechts voor een paar is weggelegd. U zal willekeurig aan een van onze kinderen worden gekoppeld.

Waarom doet stichting bungamati dit

Nepal is een land in ontwikkeling, wij als stichting Bungamati geloven erin dat de kinderen van nu, Nepal op een hoger niveau kunnen krijgen. Nepal is een van de armste landen ter wereld met een gemiddelde inkomen van 240 euro per jaar. Dit is de reden dat weinig kinderen naar school kunnen omdat dit zo’ n 20% van hun jaarlijkse inkomen is per persoon. Daarbij komt dat kinderen vaak moeten helpen in het huishouden, zoals het verzorgen van hun broertjes of zusjes, werken om inkomen te verdienen of het meehelpen op het land namelijk 80% van alle inwoners van Nepal werkt in de landbouw.

Wat krijgt het kind hiervoor

  • 1 jaar naar school
  • Na 4 jaar een diploma
  • Schoolboeken
  • Schooluniform

Wat krijgt u als adoptie ouder hiervoor terug

  •  Direct contact met het kind
  • Regelmatige updates over de voortgang
  • Mogelijkheid om het kind te bezoeken in Nepal