bungamati.nl

Schoolfaciliteiten project

Een van de projecten waaraan uw donaties worden besteed is het verbeteren van schoolfaciliteiten. Hierdoor kunnen we in Bungamati kwalitatief beter onderwijs mogelijk maken. Mede door de enorme aardbevingen op 25 april en 12 mei 2015, waarbij bijna negenduizend mensen omkwamen, is dit erg belangrijk.

Wij verzorgen:
- Schoon drinkwater 
- Bouw nieuwe klaslokalen
- Bouw toiletten
- Bibliotheek
- Meubilair
- Sportmaterialen
- Computers, TV en DVD 

Teachers 4 teachers

In samenwerking met Fontys Pabo en Edushare040 is het project Teacher 4 Teachers opgezet. Het doel van dit project is het verbeteren van de onderwijstechnieken van de leraren. Hierdoor kan de kwaliteit van de lessen en de resultaten van de scholieren worden verbeterd. Hierbij wordt ingezet op een structurele oplossing waardoor de kennis in de omgeving onderling kan worden doorgegeven.

Dankzij deze samenwerking zijn inmiddels drie leergangen verzorgt door leraren van de Fontys Pabo en Edushare040. Daarnaast bieden deze docenten online ondersteuning vanuit Nederland.

Onderwijs en inkomen voor moeders

Naast het onderwijzen van kinderen richt Bungamati Foundation Nepal zich op het creëren van een structurele, gezonde leefomgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de moeders in die omgeving. Dankzij ons Onderwijs en inkomen voor moeders project hebben we inmiddels 200 moeders kunnen helpen.

Dit doen we op gebied van onderwijs en inkomen. We leren ze allereest de basis van opvoeden en onderhouden. Van werk en inkomen tot voeding, alle onderwerpen komen aan bod. Daarnaast bieden we ze inkomensprogramma’s aan op twee gebieden; een geitenboerderij en een groentetuin. Dit maakt het voor de moeders mogelijk om een modaal inkomen te creëren om de familie te voorzien van een gezonde opvoeding.

Ontwikkeling vroege kinderjaren

Ouders in achterstandslanden zijn veelal te vinden op het land. Hier verbouwen ze voedsel of onderhouden ze vee om het gezin te kunnen voorzien van voeding en onderdak. Een ernstig gevolg hiervan is dat het oudste kind op zijn of haar jongere broertjes en zusjes moet passen. Dit maakt het onmogelijk voor het oudste kind om onderwijs te volgen.

Doormiddel van het project ontwikkeling vroege kinderjaren kunnen we ervoor zorgen dat kinderen van 0-5 in een kinderdagverblijf terecht komen. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen en kunnen de oudere broers en zussen naar school.

Met uw donaties kunnen wij onder andere zorgen voor een medische keuring, speelgoed, kleding en voeding. Met deze middelen kunnen we het kinderdagverblijf mogelijk maken.